Spišská diecéza má osem nových diakonov

Vo štvrtok 15. júna 2023 o 15.00 bolo vysvätených pre Spišskú diecézu osem nových diakonov. Diakonské svätenie prijali z rúk emeritného biskupa Mons. Andreja Imricha v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.

Na slávnostnú vysviacku pricestovalo množstvo veriacich z rôznych dedín a farností, zvlášť z tých, z ktorých pochádzajú novo vysvätení diakoni: Andrej Dominik z Popradu Veľkej, Peter Filip zo Spišskej Novej Vsi, Dávid Holubjak z Mútneho, Mgr. art. Peter Hovanec z Milpoša, Ing. František Kapusta z Jamníka, Jozef Mizerák z Kamenice, Marek Mrekaj z Mútneho a Michal Skokan z Lučivnej.

Otec biskup Andrej Imrich v homílii poukázal na veľkosť a náplň služby diakonov, ktorú od počiatkov Cirkvi vykonávajú z poverenia Cirkvi a povzbudil ordinandov k nadprirodzenej láske k Bohu a k ľuďom, ku ktorým budú poslaní. Na záver v homílii poďakoval rodičom za svedectvo kresťanského života a  rodinné prostredie živej viery, v ktorom vzniklo ich kňazské povolanie. V závere svätej omše sa diakonom krátko prihovoril aj diecézny administrátor, biskup Mons. Ján Kuboš.

Po vysviacke dostali noví diakoni dekréty o vysviacke na biskupskom úrade a dozvedeli sa miesto ich diakonskej praxe. Diakonskú prax budú vykonávať v týchto farnostiach:

Andrej Dominik v Kežmarku, Peter Filip v Dolnom Kubíne, Dávid Holubjak v Ružomberku, Mgr. art. Peter Hovanec v Tvrdošíne, Ing. František Kapusta v Námestove, Jozef Mizerák v Kežmarku, Marek Mrekaj v Lendaku a Michal Skokan v Ružomberku.

Každý z diakonov mal pre svojich hostí pripravené aj pohostenie v priestoroch kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka a v sesterskej kanónii.

Peter Majda