Spišská diecéza sa omladila o sedem novokňazov

V sobotu 17. júna 2023 o 10.00 vysvätil biskup Mons. Ján Kuboš pre Spišskú diecézu sedem novokňazov. Kňazská vysviacka sa konala v starobylej katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.

Slávnostnej kňazskej vysviacky sa zúčastnilo množstvo veriacich, ktorí pricestovali predovšetkým z farností a filiálok, z ktorých títo novokňazi pochádzajú: Andrej Branický z Tvrdošína, Denis Čuchran zo Spišskej Novej Vsi - farnosť Smižany, Lukáš Filický z Hnilca, Pavol Gužiniak z Tvrdošína, Marián Marhefka z Podolínca, Marek Rambala z Beňadova a Filip Zjara z Hubovej.

Otec biskup Ján Kuboš v homílii poukázal na Ježiša Krista, ktorý o sebe povedal, že je cestou, pravdou a životom. Citujúc encykliku pápeža Bededikta XVI. Caritas in veritate, ktorá pojednáva o integrálnom rozvoji človeka v láske a pravde, zdôraznil, že inteligencia a láska sú vzájomne prepojené. Vždy sa máme usilovať o inteligenciu v plnosti lásky a o lásku v plnosti inteligencie. K tomuto rozvoju nás pozýva Ježiš, ktorý toto očakáva predovšetkým od kňazov. Preto povzbudil ordinandov, aby sa mu pripodobňovali v pokornej, obetavej a milosrdnej láske, a aby ukazovali tomuto svetu pravú cestu, žili v pravde a viedli ľudí k večnému životu. Biskup zároveň pripomenul, že kňazskú vysviacku prijímajú v deň liturgickej spomienky na Nepoškvrnené Srdce Preblahoslavenej Panny Márie. Preto v tomto úsilí a otvorenosti pre pôsobenie Ducha Svätého bude práve Panna Mária ich veľkou orodovníčkou a vzorom. Na záver homílie poďakoval rodičom a krstným rodičom ordinandov za výchovu novokňazov v kresťanskej viere.

V závere svätej omše vysvätení novokňazi dali spoločne svoje novokňazské požehnanie najskôr prítomným otcom biskupom a potom všetkým prítomným.

Po kňazskej vysviacke dostali novokňazi na biskupskom úrade príslušné dekréty - dekrét o vysviacke, spovednú fakultu a dekrét s miestom určenia ich kaplánskeho pôsobenia. Novokňazi budú pastoračne pôsobiť ako kapláni na týchto miestach Spišskej diecézy:

Andrej Branický v Námestove, Denis Čuchran v Ľubici, Lukáš Filický v Kežmarku, Pavol Gužiniak v Spišskej Belej, Marián Marhefka v Dolnom Kubíne, Marek Rambala v Spišskej Novej Vsi a Filip Zjara v Levoči.

V nasledujúce nedele a budúcu sobotu budú novokňazi slúžiť svoje primičné sväté omše. Spišská diecéza sa tak v týchto dňoch omladila o 8 nových diakonov a 7 novokňazov.

Peter Majda