Spišskí seminaristi v rámci ďakovnej púte do Ríma spoznávali aj významné pútnické miesta v Taliansku

Seminaristi zo Spišskej Kapituly spoznávali význam niektorých pútnických miest v Taliansku pre súčasnú teológiu. Na ďakovnú púť cestovali autobusom. V dňoch od 27. apríla do 3. mája 2022 navštívili aj niektoré pútnické miesta v Ríme, Assisi a v Benátkach. Hlavným cieľom púte bolo poďakovať sa Svätému Otcovi za jeho pastoračnú návštevu Slovenska v septembri 2021 a za jeho povzbudivé slová, ktoré sa týkali aj života kňazov a bohoslovcov. Počas cesty do večného mesta navštívili aj dve pápežské baziliky v Assisi, baziliku sv. Kláry a iné pamätihodnosti. Pri hrobe bl. Carla Acutisa sa stretli s jeho matkou, ktorá ich tam čakala.

V nasledujúcich dňoch putovali do štyroch pápežských bazilík v Ríme, prijal ich aj slovenský kardinál Jozef Tomko a veľmi srdečne boli prijatí a pohostení aj v Pápežskom kolégiu Nepomucenum. Návštevu Ríma zavŕšili spoločnou audienciou Svätého Otca, ktorému odovzdali duchovnú kyticu a brožúrky s novénou a litániami k bl. Carlovi Acutisovi v taliančine. Následne asistovali na svätej omši v Bazilike sv. Petra. Na záver návštevy sa boli pomodliť v kaplnke Redemtoris Mater v Apoštolskom paláci vo Vatikáne, kde im vicerektor Michal Janiga urobil aj odborný výklad.

Cestou späť navštívili Benátky, kde boli vďaka kňazovi Petrovi Jurčagovi veľmi srdečne prijatí a ubytovaní v kňazskom seminári. Veľmi pôsobivá bola taliansko-latinsko-slovenská svätá omša na Lide a nočná prehliadka Baziliky sv. Marka.

Peter Majda

Ďakovná púť do Ríma - Prezentácia fotiek