Štátne skúšky 2020 na Teologickom inštitúte

Ukončenie semestra a absolvovanie štátnych i semestrálnych skúšok sa v záujme ochrany zdravia bude na TI v Spišskom Podhradí realizovať v sprísnenom režime. Všetky potrebné informácie nájdete v priložených súboroch.

 

Ukončenie semestra a štátne skúšky na TI - 2020

Usmernenie a odporúčanie rektora KU

Vyjadrenie a súhlas dekana TF KU

 

Príloha č. 1 - Čestné prehlásenie

Príloha č. 2 - Harmonogram štátnych skúšok 2020