Štedrá večera

V stredu 16. decembra sa seminárske osadenstvo zišlo na anticipovanej Štedrej večeri, ktorá zavŕšila prednáškové obdobie zimného semestra. Svojou prítomnosťou nás poctil aj diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš, ktorý dal každému spolu s rektorom spoločný darček v podobe publikácie Benedikta XVI. - Návrat k Bohu. Po skončení večere seminaristi dostali ďalšie darčeky od predstavených seminára a chodili vinšovať všetkým obyvateľom Kapitulskej ulice. Bol to posledný spoločný večer bohoslovcov v seminári v tomto kalendárnom roku, na druhý deň nasledoval ich odchod na vianočné prázdniny.

 

bohoslovec Marián Marhefka