Stretnutie predstavených kňazských seminárov v Ríme

V dňoch od 26. - 30. júna 2023 sa v Ríme uskutočnilo 32. stretnutie predstavených kňazských seminárov Čiech, Moravy a Slovenska, ako aj Slovenského a Českého Pápežského kolégia v Ríme.

Predstavení kňazských seminárov sa každý rok stretávajú v posledný júnový týždeň od roku 1991. Tentokrát však išlo o prvé takéto stretnutie v Ríme. Organizátormi boli spomínané pápežské kolégiá. Hlavnými bodmi programu bola účasť na generálnej audiencii so Svätým Otcom Františkom, návšteva Lateránskeho paláca, ako aj pracovno-formačné stretnutie so zodpovednými osobami za formáciu v kňazských seminároch na Dikastériu pre klérus.

Jeho sekretár povzbudil predstavených seminárov slovami: “Najdôležitejšie je, aby ste milovali svojich seminaritov, aby ste ich nosili v srdci. Pretože človek, ktorý cíti, že ho majú radi, môže na sebe prežiť tú lásku, ktorú dal Ježiš dvanástim. To je seminár, aby zhmotnil to, čo apoštolom ponúkol sám Ježiš. Nech sa každý z nás vždy znovu utieka k Panne Márii, každý s tým povolaním, aké má, pretože pod ochranou Panny Márie sa opravdivo rozvíja každé povolanie.”

V rámci diskusie sa rozvinula aj téma psychologickej intervencie vo formačnom procese, pričom bola zdôraznená potreba rešpektovať profesné tajomstvo (napr. psychológov), preto psychológovia nemajú byť súčasťou formačného tímu, ich služba má byť používaná len ako pomocný informačný nástroj pre formátorov.

Vyvrcholením bolo spoločné slávenie svätej omše so Svätým Otcom na slávnosť sv. Petra a Pavla v Bazilike svätého Petra. Po celý čas predstavených seminárov sprevádzal žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis, ktorý má v rámci KBS na starosti kňazské semináre a pastoráciu povolaní. 

Michal Janiga