Svätý Otec vymenoval za spišského pomocného biskupa Mons. Jána Kuboša

Dlhoročný špirituál v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule bol vymenovaný za spišského pomocného biskupa.

Dnes, na slávnosť Zvestovania Pána, bol o 12.00 vymenovaný za spišského pomocného biskupa Mons. Ján Kuboš. Novovymenovaný pomocný biskup pochádza z Nižnej nad Oravou a v súčasnosti je farárom a dekanom v Kežmarku.

Od svojej kňazskej vysviacky v roku 1989 pôsobil na rôznych miestach a zastával rôzne služby a úrady. Najdlhšie však bol špirituálom bohoslovcov v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule, kde pôsobil aj pedagogicky 20 rokov od roku 1997 až do roku 2017.

Nový spišský pomocný biskup, podľa jeho vlastných slov, ktoré povedal pre TKKBS, chce v službe pomocného biskupa napĺňať to, čo si predsavzal pri kňazskej vysviacke - byť dôkazom Božej dobroty.

Spišská diecéza má tak v novodobej histórii po roku 1989 v poradí tretieho pomocného biskupa. Prvým bol Mons. Andrej Imrich vymenovaný v roku 1992, druhým bol súčasný diecézny biskup Mons. Štefan Sečka v roku 2002, a tretím je Mons. Ján Kuboš.

Predstavení kňazského seminára spolu s bohoslovcami, pedagógmi, rehoľnými sestrami a celým kolektívom kňazského seminára pamätajú na nového biskupa vo svojich modlitbách a vyprosujú mu  veľa síl a svetlo Ducha Svätého v jeho novej službe.