Talianska veľvyslankyňa navštívila Spišskú Kapitulu

V utorok 21. marca 2023 navštívila Spišské biskupstvo a Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí veľvyslankyňa Talianskej republiky Catherine Flumiani. Na Biskupskom úrade v Spišskej Kapitule ju prijal biskup Mons. Ján Kuboš, diecézny administrátor. Veľvyslankyňa sa v krátkosti oboznámila s históriou Spišského biskupstva, katedrály a Spišskej Kapituly.

V Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka a Teologickom inštitúte Teologickej fakulty ju rektor seminára a moderátor inštitútu Peter Majda oboznámil s dejinami vzdelávania na Spišskej Kapitule a súčasnými možnosťami vzdelávania v troch študijných programoch - Katolícka teológia, Sociálna práca, Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby na Teologickom inštitúte Katolíckej univerzity. Veľvyslankyňa sa stretla aj so študentami a po obede v kňazskom seminári prerokovala s vedením seminára a inštitútu možnosti spolupráce v oblasti štúdia talianskeho jazyka a organizovania kultúrnych a vzdelávacích podujatí pre seminaristov, študentov a učiteľov Teologického inštitútu Katolíckej univerzity v Spišskom Podhradí.