Te Deum 2024

V sobotu 8. júna 2024 sa v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule uskutočnilo slávnostné Te Deum laudamus (Teba, Bože, chválime) pre študentov Katolíckej univerzity, ktorí študovali v Spišskej Kapitule. Svätú omšu zo spomienky na Nepoškvrnené Srdce preblahoslavenej Panny Márie celebroval rektor kňazského seminára a moderátor teologického inštitútu Peter Majda.

Na svätej omši sa zúčastnili študenti a absolventi troch študijných programov - katolíckej teológie, sociálnej práce a učiteľstva hudby a cirkevnej hudby. Prítomní boli aj ich príbuzní a pedagógovia na čele s rektorom Katolíckej univerzity Jaroslavom Demkom a dekanom Teologickej fakulty Radoslavom Lojanom. Po svätom prijímaní sa slávnostným spôsobom zaspievalo Te Deum a po skončení svätej omše sa začala slávnostná promócia. Všetkých študentov absolventov bolo 114. Cenu rektora Katolíckej univerzity získal študent katolíckej teológie Dávid Holubjak za vynikajúce študijné výsledky a mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu. Cenu dekana fakulty získali Peter Filip, Peter Hovanec a Andrej Dominik.

-pm-