Te Deum - poďakovanie za uplynulý akademický rok

Iste mnohí z vás, keď ste boli postavení pred náročnú skúšku, hľadali ste a prosili o pomoc Pána Boha. A je to dobré a správne, lebo v ňom máme všetko a všetko môžeme v tom, ktorý nás posilňuje. (Flp 4,13)

A tak vedomí si tejto milosti sme dňa 11. júna 2022 spoločne slávili sv. Omšu ako poďakovanie za uplynulý akademický rok 2021/2022. Sv. omšu celebroval diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš, v závere ktorej sme všetci prítomní, tak študenti ako aj vyučujúci, zaspievali slávnostne Te Deum (Teba Bože chválime) za všetky dobrodenia, ktoré sme prijali z Božích rúk. Lebo takisto je dobré a správne nielen o pomoc žiadať, ale aj za ňu poďakovať. Veď sám Pán Ježiš hovorí, v prípade istého Samaritána, ktorý sa vrátil poďakovať za to, že bol očistený: ,,a kde sú tí ostatní? Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde? Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu chválu?" (Lk 17, 17 - 18)  

bohoslovec Marek Rambala