Termín podávania prihlášok je posunutý

Záujemcovia o vysokoškolské štúdium na našom Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí môžu tak ešte stále  podávať prihlášky na štúdium v študijných programoch: 

- katolícka teológia (príprava na kňazstvo)

- sociálna práca

- učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby.