Tomášovská akadémia 2024

V nedeľu dopoludnia 28. januára 2024 sa v Kňazskom seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Aule sv. Jána Pavla II. uskutočnila tradičná Tomášovská akadémia z príležitosti spomienky na sv. Tomáša Akvinského. Témou tohtoročnej akadémie bola Suma proti pohanom, ktorú prítomným predstavil Mgr. Jakub Konkoľ.

Sumu proti pohanom možno považovať za teologickú príručku pre kresťanov žijúcich v moslimskom prostredí. Tomáš Akvinský tvrdil, že medzi rozumom a vierou nemôže byť nesúlad, a to sa odzrkadlilo aj v tomto rozsiahlom diele. Pozostáva zo 4 častí, z ktorých prvé 3 sa zaoberali teológiou z pohľadu prirodzeného rozumu. Prednášateľ si vybral časť tretej knihy, ktorou akoby autor odpovedal na problém dnešnej konzumnej doby – ľudia chcú mať tu na tomto svete všetkého dostatok, ale ďalej sa už nepozerajú.

Naproti tomu „anjelský učiteľ“ tvrdí, že človek chce prirodzene poznať dobro a jeho posledným cieľom je blaženosť. Tá nemôže spočívať v telesných uspokojeniach, poctách alebo sláve, bohatstve či svetskej moci, ba ani v dobre tela. V skutočnosti blaženosť spočíva v rozjímaní o pravde. Cieľom tohto rozjímania je vyhľadávanie Boha, a teda blaženosť spočíva v rozjímaní, ba až v kontemplácii Boha.

Na záver prednášajúci pripomenul, že toto hľadanie sa bezprostredne odohráva na kolenách. Túto myšlienku rozvinul aj otec rektor Peter Majda, ktorý sa nakoniec prihovoril auditóriu. Dodal, že to, ako bude vnímané kňazstvo, závisí od toho, aký príklad svätého života dajú súčasní seminaristi o pár rokov vo farnostiach ako kňazi. Podľa ich príkladu budú vzbudzované aj nové povolania a rovnako podľa ich príkladu budú žiť aj ľudia.

Podujatie organizovali bohoslovci 5. ročníka. Akadémia bola spestrená aj vystúpením Scholy cantorum. Okrem bohoslovcov boli prítomní aj vzácni hostia - biskup Mons. Andrej Imrich, monsignori, profesori, rehoľné sestry aj hostia z farnosti Mútne.

Andrej Kalík