Vedecká konferencia o kapitulnom vikárovi Jozefovi Ligošovi

V utorok dopoludnia 10. októbra 2023 sa vo Veľkej aule Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka uskutočnila vedecká konferencia s názvom Znaky časov - Spišský kapitulný vikár ThDr. Jozef Ligoš v znamení čias. Konferencia bola venovaná jeho pamiatke pri príležitosti 50. výročia jeho smrti.

Konferencia sa zaoberala životom, prínosom i osobnými svedectvami o Dr. Jozefovi Ligošovi a bola vedená v duchu jeho hesla „Buďte zakorenení v láske!“. Prvým rečníkom bol doc. HEDr. Ľuboslav Hromjak, PhD., ktorý predstavil životnú cestu osobnosti kapitulného vikára. Po ňom nasledoval Mgr. Jozef Marhefka, ktorý poskytol analýzu archívnych prameňov a stavu písomných pozostalostí. V druhom bloku sa ThDr. František Knapík, PhD. venoval práci Jozefa Ligoša v oblasti katechetiky a pedagogiky. Ďalší prednášajúci PaedDr. Peter Pitoniak, PhD. priblížil poslucháčom činnosť zosnulého vikára v oblasti spirituality a formácie kléru. A nakoniec sa prihovoril Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., ktorý ponúkol pohľad na význam Jozefa Ligoša v oblasti homiletiky. Zároveň podal osobné svedectvo, keďže v čase jeho pôsobenia (1968-1973) prijal kňazskú vysviacku. Zúčastnení mali možnosť vypočuť si aj záznam z kázne zomrelého vikára, po ktorej nasledovala diskusia, v ktorej prof. Amantius Akimiak, PhD. vyzdvihol osobitný prínos kapitulného vikára Ligoša ako člena liturgickej komisie. Podujatie sa ukončilo obedom v kňazskom seminári.

Viac info: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20231016028