Veľké upratovanie seminárnych priestorov

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtáššáka chce vyjadriť svoje veľké poďakovanie veriacim z farnosti Odorín s filiálkou Jamník za ich pomoc pri upratovaní priestorov kňazského seminára po rekonštrukčných prácach. Je to už po druhýkrát čo takouto formou pomohli bohoslovcom urobiť veľké upratovanie Kňazského seminára v Spišškom Podhradí, po tom, čo sa ukončila obnova izieb, na ktorých sú bohoslovci ubytovaní.

Vyslovujeme im úprimné Pán Boh zaplať!