Veni Sancte

Dňa 24. septembra 2022 sme spevom Veni Creator a následne slávením sv. omše spoločne začali nový akademický rok 2022/2023.

Hlavným celebrantom tejto liturgickej slávnosti bol diecézny administrátor o. biskup Ján Kuboš.  Po svätej omši sme sa presunuli do priestorov kňazského seminára, kde sa konali imatrikulácie študentov 1. ročníka.

Do prvého ročníka v štúdijnom programe katolícka teológia boli prijatí šiesti študenti - Oliver Jaroš (Búgľovce), Daniel Knizner (Odorín), Milan Motýľ (Rabča), Matúš Palárik (Novoť), Jozef Suľa (Krivá) a Michal Zima (Vyšné Ružbachy).

Menovaných zahrňme do svojich modlitieb.