Veni Sancte 2021/2022

Dňa 17. septembra 2021 sme spevom Veni Creator a následne slávením sv. omše spoločne začali nový akademický rok 2021/2022. Hlavným celebrantom tejto liturgickej slávnosti bol diecézny administrátor o. biskup Ján Kuboš.  Po svätej omši sme sa presunuli do priestorov kňazského seminára, kde sa konali imatrikulácie študentov 1. ročníka. Do prvého ročníka v štúdijnom programe katolícka teológia boli prijatí štyria študenti - Marek Kurtulík (Vavrečka), Lukáš Hajdúk (Oravský Biely Potok), Pavol Vilček (Kežmarok) a Ľubomír Pažitný (Chorvátsky Grob).