VENI SANCTE v Kňazskom seminári a na Teologickom inštitúte

V Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule sa v sobotu 23. septembra 2023 konala slávnosť vzývania Ducha Svätého, Veni Sancte, ktorou Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka s Teologickým inštitútom otvorili akademický rok 2023/2024. Liturgiu viedol biskup Mons. Ján Kuboš. Po svätej omši nasledovala slávnostná imatrikulácia.

V homílii, pri uvažovaní nad podobenstvom o rozsievačovi, otec biskup poukázal na rôzne druhy duchovnej hluchoty a pripomenul, že aj my máme byť aktívnymi poslucháčmi Božieho slova.

Po skončení svätej omše prebehla vo Veľkej aule kňazského seminára slávnostná imatrikulácia študentov prvého ročníka všetkých troch študijných programov. Imatrikulácia sa konala za účasti rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku, dekana Teologickej fakulty v Košiciach, rektora kňazského seminára a moderátora teologického inštitútu. Prítomní boli aj vzácni hostia z iných univerzít a pedagógovia i študenti Katolíckej univerzity. Na Teologickom inštitúte tak pribudlo 171 prvákov.

Do prvého ročníka v študijnom programe katolícka teológia nastúpili štyria študenti: Jakub Griger (Vyšné Repaše), Šimon Jirotka (Černová), Andrej Kalík (Ferčekovce) a Šimon Šintál (Piešťany).

Andrej Kalík