Vigília zoslania Ducha Svätého

V podvečer 22. mája 2021 v Katedrále sv. Martina sme slávili vigílijnú svätú omšu zoslania Ducha Svätého, na ktorú sme sa v seminári pripravovali deväťdňovou novénou. Večernej liturgii predsedal diecézny administrátor otec biskup Mons. Ján Kuboš. Ako je už zvykom, starozákonné čítania i evanjelium boli prednesené v rôznych svetových jazykoch ako jeden zo znakov darov Ducha Svätého. V homílii sa zhromaždeným veriacim prihovoril špirituál Kňazského seminára, otec Martin Majda, ktorý zdôraznil, že Duch Svätý je najmä Duchom lásky. Po skončení slávenia sa bohoslovci a predstavení seminára presunuli do jedálne kňazského seminára na agapé.

 

bohoslovec Andrej Dominik