Výsledky prijímacieho konania

 

Mgr. Sociálna práca

Ident. Cislo Bc. Body  VŠP Body P/N
14921 35,00 35,00 prijatý (á)
14922 47,00 47,00 prijatý (á)
14934 42,50 42,50 prijatý (á)
14923 47,00 47,00 prijatý (á)
14924 41,00 41,00 prijatý (á)
14925      
14940 35,00 35,00 prijatý (á)
14926 47,00 47,00 prijatý (á)
14927 30,50 30,50 prijatý (á)
14935 50,00 50,00 prijatý (á)
14928 45,50 45,50 prijatý (á)
14929 42,50 42,50 prijatý (á)
14933 42,50 42,50 prijatý (á)
14930 42,50 42,50 prijatý (á)
14938 20,00 20,00 prijatý (á)
14939 45,50 45,50 prijatý (á)
14931 38,00 38,00 prijatý (á)
14932 36,50 36,50 prijatý (á)
14937 30,50 30,50 prijatý (á)
14936 27,50 27,50 prijatý (á)
14942 44,00 44,00 prijatý (á)
14943 41,00 41,00 prijatý (á)
14941 47,00 47,00 prijatý (á)
     

 

Bc. Sociálna práca

Ident.č. Body SŠ Mat P/N
5556 35 2,50 prijatý (á)
5563 30 3,33 prijatý (á)
5557 35 2,50 prijatý (á)
5558 32 2,75 prijatý (á)
5540      
5561 60 1,75 prijatý (á)
5562 41 2,25 prijatý (á)
5559 32 2,75 prijatý (á)
5560 32 3,00 prijatý (á)
5563 60 1,75 prijatý (á)
5564 100 1,00 prijatý (á)
5565 32 3,00 prijatý (á)
5566 30 3,25 prijatý (á)
5567 60 1,75 prijatý (á)
5568 48 1,75 prijatý (á)
5569 30 3,25 prijatý (á)
5544