Výsledky prijímacieho konania 2021/2022

Mgr. Sociálna práca

P.č. ID Bc. Body VŠP Body P/N
1 625881 36,5 36,5 prijatý (á)
2 625882 42,5 42,5 prijatý (á)
3 625883 45,5 45,5 prijatý (á)
4 625884 45,5 45,5 prijatý (á)
5 625885 35 35 prijatý (á)
6 625886 50 50 prijatý (á)
7 625887 44 44 prijatý (á)
8 625888 41 41 prijatý (á)
9 625889 45,5 45,5 prijatý (á)
10 625890 45,5 45,5 prijatý (á)
11 625891 45,5 45,5 prijatý (á)
12 625892 41 41 prijatý (á)
13 625893 44 44 prijatý (á)
14 625894 41 41 prijatý (á)
15 625895 47 47 prijatý (á)
16 625896 44 44 prijatý (á)
17 625897 44 44 prijatý (á)
18 625898 42,5 42,5 prijatý (á)
19 625899 36,5 36,5 prijatý (á)
20 625900 42,5 42,5 prijatý (á)
21 625901 44 44 prijatý (á)
22 625902 48,5 48,5 prijatý (á)
23 625903 41 41 prijatý (á)
24 625904 41 41 prijatý (á)
25 625905 44 44 prijatý (á)

Bc. Sociálna práca

P.č. Ident.č. Body ŠS P/N
1 59811 60 prijatý (á)
2 59812 60 prijatý (á)
3 59813 60 prijatý (á)
4 59814 50 prijatý (á)
5 59815 85 prijatý (á)
6 59816 85 prijatý (á)
7 59817 41 prijatý (á)
8 59818 41 prijatý (á)
9 59819 32 prijatý (á)
10 59820 27 prijatý (á)
11 59821 41 prijatý (á)
12 59822 50 prijatý (á)
13 59823 35 prijatý (á)
14 59824 32 prijatý (á)
15 59825 32 prijatý (á)
16 59826 30 prijatý (á)
17 59827 100 prijatý (á)
18 59828 75 prijatý (á)
19 59829 41 prijatý (á)
20 59830 50 prijatý (á)
21 59831 41 prijatý (á)
22 59832 32 prijatý (á)
23 59833 32 prijatý (á)
24 59834 32 prijatý (á)
25 59835 50 prijatý (á)
26 59836 100 prijatý (á)
27 59837 50 prijatý (á)
28 59838 41 prijatý (á)