Zber zemiakov

Zber zemiakov

Zázemie, ktoré nám poskytuje Spišská Kapitula nám umožňuje rozvíjať sa aj po pracovnej stránke. „zdedili sme“ viaceré kanonické záhrady, ktoré využívame aj na pestovanie rôznych plodín, medzi ktoré patria najmä zemiaky. Zber úrody sme zahájili hneď v prvom týždni príchodu do seminára. Počasie počas leta nepriaznivo ovplyvnilo tohtoročnú úrodu, ale aj napriek tomu sme vďační Bohu za to, čo nám požehnal. Radi by sme dali do pozornosti mnohých dobrodincov, ktorí sa postarali o dostatočne zásoby zemiakov na celý rok. Na všetkých, čo na nás myslia aj po materiálnej stránke, myslíme každú sobotu pri svätej omši a vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 

bohoslovec Michal Skokan