Zomrel diecézny biskup

 

Na sviatok sv. apoštolov sv. Šimona a Júdu v skorých ranných hodinách zakončil svoju životnú púť náš milovaný otec biskup Mons. Štefan Sečka v 68. roku života, 45. roku kňazstva a 19. roku biskupskej služby.

Zomrel v nemocnici v Levoči kde ho prijali v sobotu so zdravotnými problémami, ktoré ho dlhodobo trápili.

Pozývame všetkých k tichej modlitbe za pastiera našej diecézy. Nech požíva večné spoločenstvo so svojím Majstrom a Pánomi i so všetkými svätými. Nech ho Pán príjme k sebe na večnú nebeskú hostinu.

R.I.P.

(Nech odpočíva v pokoji!)

Predstavení kňazského seminára, diakoni, bohoslovci a zamestnanci