Duchovná obnova pre sredoškolákov

Dva krát do roka majú možnosť prísť do nášho seminára chlapci stredoškoláci a starší na duchovnú obnovu. V tichu Spišskej Kapituly môžu prehĺbiť svoj vzťah s Bohom a zažiť život a program bohoslovcov.

Na tomto linku sa dozviete viac: VIDEO