100 rokov od biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka

V sobotu 13. februára 2021 uplynulo presne 100 rokov od biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Pri tejto príležitosti sa diecézny administrátor Spišskej diecézy, biskup Mons. Ján Kuboš rozhodol uskutočniť spoločné verejné slávenie svätej omše v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule pri dodržaní príslušných proti pandemických nariadení. Preto hneď ráno boli všetci bohoslovci s predstavenými kňazského seminára na testoch v Spišskom Podhradí, aby mohli zabezpečiť asistenciu, spev i organový doprovod na tejto slávnosti.

Slávnostnú svätú omšu v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule celebroval vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup, apoštolský administrátor Sede Plena Košickej eparchie. Koncelebrovali biskupi -  Mons. Ján Kuboš, Mons. Andrej Imrich - a kňazi Spišskej diecézy, ktorí disponovali negatívnym testom na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín.

Slávnostný kazateľ vladyka Cyril Vasiľ SJ na začiatku svojho príhovoru pripomenul, že je 100 dní od pohrebu biskupa Štefana Sečku a zároveň 100 rokov od vysviacky prvých troch slovenských biskupov. Vo svojom príhovore ponúkol pohľad na troch biskupov, ktorých príklad možno nasledovať práve dnes:

„Spomínajúc tu dnes na našich predchodcov, na biskupa Jána Vojtaššáka, ale i na jeho spolusvätencov Kmeťka a Blahu, ktorí spolu s ním prijali biskupské svätenie pred sto rokmi, si uvedomujeme, že aj pred touto našou generáciou stoja úlohy, ktoré ešte nepoznáme, tak ako ich nepoznali vtedajší noví biskupi, ale ktoré môžeme tušiť, tak ako ich možno tušili vtedajší svätenci. Aké sú to úlohy? Tie, ktoré prijali Vojtaššák, Kmeťko a Blaha pred 100 rokmi a prví apoštoli pred 2000 rokmi, úlohy o ktorých sme čítali v dnešnom evanjeliu: Nasýtiť zástupy. Sýtiť chlebom Božieho slova i Eucharistie duchovne hladujúci Boží ľud.“

Spomienkovú slávnosť, ktorá bola vysielaná katolíckymi médiami - TV Lux a Rádiom Lumen, pripravili biskupovi najbližší spolupracovníci - ICDr. Peter Jurčaga, postulátor kauzy blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, ThDr. Patrik Taraj, PhD., tajomník biskupa a ICLic. Tomáš Pavlikovský, kancelár biskupského úradu. Fotografie zo spomienky urobil náš kňaz Ľubomír Krett.

Peter Majda