Ďakovná púť spišských bohoslovcov v Ríme

Všetci seminaristi a predstavení Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule si v dňoch od 8. - 14. novembra 2015 vykonali ďakovnú púť do Ríma pri príležitosti 200. výročia tohto kňazského seminára. Urobili tak v čase návštevy Ad limina slovenských biskupov v Ríme.

Počas svojho pobytu v Ríme navštívili všetky hlavné baziliky, katakomby a iné kostoly i pamätihodnosti, ktoré Rím ponúka. Vo Vatikáne mali možnosť sláviť svätú omšu v Bazilike sv. Petra, kde prosili pri hrobe sv. Petra a sv. Jána Pavla II. o upevnenie vo svojom povolaní. Veľký dojem zanechali na nich aj Vatikánske múzeá a zvlášť Sixtínska kaplnka.

V deň spomienky na sv. Martina z Tours, patróna Spišskej diecézy, sa im do pamäte vryli nezabudnuteľné momenty z generálnej audiencie a stretnutia so Svätým Otcom Františkom na námestí sv. Petra. Seminaristi boli usadení v tesnej blízkosti pri Svätom Otcovi, preto hneď po preložení pápežovho príhovoru k slovenským pútnikom zborovo zaspievali refrén pápežskej hymny: "Živ, Bože, Otca Svätého, námestníka Kristovho!" Zástupcovia seminára dostali možnosť krátko osobne pozdraviť Svätého Otca. Odovzdali mu hodiny pripomínajúce 200 rokov existencie Spišského kňazského seminára, knihu o Spišskej Kapitule a duchovnú kyticu obetovaných mnohých svätých prijímaní, modlitieb posvätného ruženca, skutkov dobročinnej lásky, skutkov sebazaprenia a iných súkromných pobožností.

"Pri tejto príležitosti Vás čo najsrdečnejšie pozdravujeme a vyjadrujeme Vám našu podporu a duchovnú blízkosť aj touto duchovnou kyticou, ktorú obetujeme za Vás", uviedli v liste, ktorý Svätému Otcovi odovzdali dvaja predstavení a hlavný duktor. Duchovná kytica urobila Svätému Otcovi zjavne veľkú radosť, nakoľko po jej odovzdaní sa obrátil k bohoslovcom a na diaľku ich pozdravil. Dojímavým momentom bola jeho následná reakcia, keď rektorovi kňazského seminára povedal: "Prosím vás, pokračujte v modlitbách za mňa."

"Modlíme sa za Vás, aby Vás Pán zachoval vo svojej službe v zdraví, v pokoji a láske ku všetkým. Prosíme tiež o modlitby za nás, za upevnenie v našom povolaní. A tiež prosíme o Vaše Apoštolské požehnanie pre náš kňazský seminár, aby mal vždy dostatok rozhodných, odhodlaných, horlivých a svätých seminaristov i predstavených, ochotných ísť za Pánom, darcom každého povolania", uvádza sa v závere listu Svätému Otcovi.

Bohoslovci mali možnosť cestou do Ríma navštíviť aj mesto Assisi. V Ríme, okrem iného programu, zabezpečili asistenciu a spev na svätej omši s biskupmi v Lateránskej bazilike a cestou naspäť si pozreli Benátky, kde ich srdečne prijali a pohostili vo farnosti Panny Márie Karmelskej.

Bohoslovci a predstavení sú vďační všetkým dobrodincom, ktorí ich duchovne sprevádzali a pomohli im zúčastniť sa tejto ďakovnej púte. Vďaka patrí aj pánovi kardinálovi Jozefovi Tomkovi, ktorý bohoslovcov osobne prijal, odovzdal im ružence od Svätého Otca Františka a povzbudil ich v povolaní. Zároveň kňazský seminár ďakuje všetkým kňazom i rehoľným sestrám bývajúcim v Slovenskom pápežskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda i v Kolégiu Nepomucenum v Ríme za ich pomoc pri organizovaní púte, za ich pohostinnosť, i za to, že mohli, ako jediný kňazský seminár zo Slovenska, sprevádzať svojich biskupov počas ich návštevy Ad limina v Ríme.

-pm-

audio-icon.pngPOZDRAV SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA SLOVÁKOM 11.11.2015