Kandidatúra a akolytát

       V stredu 26. mája 2010 v katedrále sv. Martina, prijal otec biskup Mons. František Tondra deviatich seminaristov piateho ročníka za kandidátov kňazstva, pre službu v Spišskej diecéze. Zároveň pri tejto sv. omši prijali ministérium akolytátu deviati seminaristi štvrtého ročníka. Stali sa tak riadne ustanovenými mimoriadnymi vysluhovateľmi sv. prijímania.

Diakonská vysviacka bratov ktorí prijali kandidatúru sa uskutoční 17. júna 2010 v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule o 15:00.