Inštalácia tabule pri hrobe Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka v krypte katedrály

Boží sluha biskup Ján Vojtaššáka sprevádza tajomným spôsobom mnohých. Svedčia o tom aj svedectvá, odkazy a vence, ktoré pri jeho hrobe v krypte katedrály v Spišskej Kapitule pribúdajú. V týchto dňoch pri jeho hrobe pribudol nový nápis s jeho menom a tabuľa s popisom významných dátumov v jeho živote, ktorá je sponzorským darom majiteľa Tlačiarne Kubík - Ondreja Kubíka z Námestova.

Celé desaťročia bola táto vynikajúca osobnosť zahalená závojom mlčania. Prichádzajú však nové generácie a s nimi aj nová nádej, že nanovo objavia, vyzdvihnú  a ocenia vo svojich srdciach jeho hrdinské svedectvo. K tomuto svedectvu sa hlási aj kňazský seminár, ktorý nesie jeho meno: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Bohoslovci a predstavení seminára cítia, že ich tajomným spôsobom sprevádza.

Peter Majda