Krížová cesta a Vyhlásenie za pravdivý obraz o biskupovi Vojtaššákovi

Na 100 výročie zaujatia úradu Božím sluhom biskupom Jánom Vojtaššákom sa v seminárnej kaplnke bohoslovci modlili krížovú cestu s myšlienkami a spomienkami na utrpenie tohto biskupa - mučeníka, ktorého meno kňazský seminár nesie.

Odkaz tohto Božieho sluhu je zaznamenaný aj hneď pri vstupe do kňazského seminára pod jeho podobizňou. Ide o jednu dôležitú vetu z jeho Pastierskeho listu z roku 1964, ktorá znie - "Kladiem vám na srdce: buďte jednotní."

Dávame do pozornosti texty jednotlivých zastavení tejto krížovej cesty a pozývame k modlitbe a duchovnému spoločenstvu, aby sme si hlbšie uvedomili akým utrpením musel prejsť biskup Vojtaššák a aby sme prosili aj za jeho blahorečenie.

KRÍŽOVÁ CESTA - texty

Ešte aj dnes sa nájdu ľudia, ktorí nepoznajú jeho život a okolnosti doby, v ktorej tento biskup žil alebo majú mylné informácie, preto nevedia, aká je pravda o tomto biskupovi - mučeníkovi. Preto vám ponúkame aj List biskupa Mons. Jána Kuboša, diecézneho administrátora Spišskej diecézy ohľadom nepravdivých informácií o biskupovi Vojtaššákovi, ako aj Vyhlásenie Za pravdivý obraz biskupa Vojtaššáka.

LIST DIECÉZNEHO ADMINISTRÁTORA

VYHLÁSENIE ZA PRAVDIVÝ OBRAZ O BISKUPOVI VOJTAŠŠÁKOVI