Misijná nedeľa je pre bohoslovcov v Spišskej Kapitule už tradične nedeľou pomoci

Misijnou nedeľou 24. októbra 2021 sa medzi bohoslovcami v Spišskej Kapitule začal opäť misijný týždeň pomoci, počas ktorého môžu seminaristi rôznym spôsobom pomôcť misijným dielam Svätého Otca Františka. Po svätej omši o 9.00, ktorú slúžil v katedrále rektor Peter Majda, sa bohoslovci modlili v kaplnke za misie modlitbu posvätného ruženca v rôznych jazykoch. Tejto nedeli predchádzala zbierka šatstva, ktoré je určené pre rómske osady v Spišskej diecéze. Počas nasledujúceho týždňa sa môžu bohoslovci zapojiť aj do pomoci blížnym v misijných územiach dobrovoľným príspevkom alebo aj tzv. misijnou burzou, ktorú si sami v seminári organizujú. Misijná burza spočíva v tom, že bohoslovci a kňazi môžu darovať veci, ktoré nutne nepotrebujú a následne si ich iní bohoslovci v seminári môžu kúpiť za dobrovoľný príspevok, ktorý je odoslaný na misie. Za posledných 5 rokov takto bohoslovci podporili Pápežské misijné diela vyzbieranou sumou v hodnote 2.600 €.

Peter Majda