Odpustová slávnosť sv. Martina

Dňa 11. novembra sme si v katedrále sv. Martina pripomenuli sviatok tohto veľkého biskupa z Tours, ktorý je zároveň naším diecéznym patrónom. Ako kňazský seminár, sme sa zúčastnili na svätej omši, ktorú celebroval rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik. Vo svojom príhovore nám všetkým  pripomenul, kto je náš blížny, pričom poukázal na skutky lásky sv. Martina, ktorému nerobilo problém sa podeliť so všetkým, čo mal. Milovať blížneho totiž znamená, mať vždy ochotné srdce pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Vo svojej kázni nás taktiež povzbudil k horlivejšiemu vydávaniu svedectva kresťanského života. Po skončení svätej omše sme sa presunuli do jedálne kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, kde nás už čakala čerstvo pečená sväto-martinská hus, ktorú pripravili naše skvelé kuchárky. Svätý Martin nás učí láske, ktorá sa dáva. Ako seminaristi sme mu za tento jeho príklad svätého života veľmi vďační. Svätý Martin, oroduj zanás!

 

bohoslovec Dávid Holubjak