Otvorenie prvej etapy synody o synodalite v Spišskej diecéze

Biskup a diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš počas svätej omše v nedeľu 17. októbra 2021 o 9.00 otvoril v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule diecéznu etapu synody o synodalite, ku ktorej nás pozýva Svätý Otec František.

Na začiatku svätej omše zaznela pieseň k Duchu Svätému, po ktorej otec biskup predniesol modlitbu za synodu. Namiesto homílie sa prihovoril veriacim v celej Spišskej diecéze pastierskym listom, v ktorom nadviazal na motto návštevy pápeža Františka na Slovensku a na jeho slová, ktoré povedal na eucharistickom kongrese v Budapešti ohľadom Eucharistie. Zároveň v úvode poďakoval všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu jeho apoštolskej návštevy a vyzval k úctivému svätému prijímaniu.

V ďalšej časti svojho pastierskeho listu zdôraznil myšlienku služby blížnym, ku ktorej nás Pán Ježiš v evanjeliu vyzýva. Poďakoval sa všetkým, ktorí modlitbou, obetou i dobrým skutkom pomáhajú ľuďom bez domova. Otec biskup tiež priblížil etapy synody o synodalite. Diecézna etapa bude trvať do apríla 2022, pokračovať bude na kontinentálnej úrovni a zakončí sa vo Vatikáne v roku 2023. Na záver pozval všetkých, aby na ceste za Ježišom kráčali spoločne a s nádejou.

Po svätej omši sa otec biskup spolu s predstavenými kňazského seminára stretol na biskupskom úrade a v kňazskom seminári s donátormi obnovy kňazského seminára a poďakoval sa hlavnému sponzorovi pánovi Mariánovi Grígeľovi a jeho firme z Námestova, ako aj Petrovi Triebľovi, ktorý poslal svojich robotníkov-murárov z Beňadova a z Klina, aby obnovu izieb bohoslovcov vykonali.

Peter Majda

Pastiersky list na otvorenie synody o synodalite