Tomášovská akadémia 2022

V nedeľu 30. januára 2022 sa v Aule sv. Jána Pavla II., uskutočnila už tradičná Tomášovská akadémia z príležitosti spomienky na sv. Tomáša Akvinského. Z dôvodu epidemiologickej situácie sa táto slávnosť konala  iba v rámci seminárnej komunity. O prípravu slávnosti sa postarali seminaristi 5. ročníka. 

Tohtoročným slávnostným prednášajúcim bol doc. HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD., ktorý sa prihovoril s témou: Osobnostný profil sv. Tomáša Akvinského v kontexte doby. 

Akadémiu spestrila svojim spevom Schola Cantorum pod vedením regensa scholy Mgr. art. Petra Hovanca a spev na organe doprevádzal Dávid Olexa. V závere akadémie sa prihovoril otec rektor a moderátor TI Peter Majda, ktorý sa poďakoval prednášajúcemu a upriamil našu pozornosť na to, že je dobré si pripomínať takéto osobnosti, ktoré boli prorokmi vo svojej dobe.