Správy

24.10.2023 Vysviacka nového diecézneho biskupa Mons. Františka Trstenského

V sobotu 21. októbra 2023 bol v Katedrále svätého Martina v Spišskej Kapitule vysvätený nový spišský diecézny biskup Mons. František Trstenský. Svätiteľom bol košický arcibiskup - metropolita Mons. Bernard Bober. Spolusvätiteľmi boli: apoštolský nuncius, arcibiskup Mons. Nicola Girasoli a emeritný biskup Mons. Andrej Imrich.

14.10.2023 Duchovná obnova v Ľutine

V sobotu 14. októbra 2023 sa duchovná obnova pre bohoslovcov uskutočnila na pútnickom mieste v Ľutine. Bohoslovci mali tak možnosť stráviť v tichosti, v modlitbe a meditácii jednu októbrovú sobotu na mariánskom pútnickom mieste a obohatiť tak svoj duchovný život.

13.10.2023 Fatimská pobožnosť s adoráciou a mariánskou procesiou

V piatok 13. októbra 2023 sa uskutočnila už druhý krát fatimská pobožnosť spojená s adoráciou a mariánskou procesiou po biskupskej záhrade. Pobožnosť sa začala v katedrále o 20.30. Na pobožnosti bol prítomný aj biskup Mons. Ján Kuboš.

10.10.2023 Vedecká konferencia o kapitulnom vikárovi Jozefovi Ligošovi

V utorok dopoludnia 10. októbra 2023 sa vo Veľkej aule Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka uskutočnila vedecká konferencia s názvom Znaky časov - Spišský kapitulný vikár ThDr. Jozef Ligoš v znamení čias. Konferencia bola venovaná jeho pamiatke pri príležitosti 50. výročia jeho smrti.

08.10.2023 Pešia púť na Mariánsku horu v Levoči a obliečka bratov štvrtákov

V nedeľu 8. októbra 2023 si bohoslovci vykonali tradičnú októbrovú pešiu púť na Mariánsku horu v Levoči. Pri svätej omši o 14.30 boli zároveň požehnané nové reverendy bohoslovcom štvrtého ročníka.

07.10.2023 Futbal a guľáš v kňazskom seminári

Bohoslovci z Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka sa rozhodli upevniť bratské vzťahy aj tradičným športovým podujatím. V sobotu dopoludnia 7. októbra 2023 usporiadali futbalový zápas.

05.10.2023 Diakoni a bohoslovci spišského kňazského seminára sa zúčastnili na prednáške o generatívnej pastorácii v Nitre

Vo štvrtok 5. októbra 2023 sa skupina 16 bohoslovcov a diakonov na čele s otcom rektorom Petrom Majdom a otcom špirituálom Františkom Fudalym vybrala do Nitry, aby sa zúčastnila prednášky o generatívnej pastorácii. Hlavným prednášajúcim bol Jesús Morán, kňaz a viceprezident Hnutia fokoláre.

04.10.2023 Nominovaný biskup Mons. František Trstenský slávnostne vyznal vieru a prisahal vernosť katolíckemu učeniu

Na sviatok svätého Františka z Assisi, 4. októbra 2023, novovymenovaný biskup Mons. František Trstenský zložil vyznanie viery a prísahu vernosti.

25.09.2023 VENI SANCTE v Kňazskom seminári a na Teologickom inštitúte

V Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule sa v sobotu 23. septembra 2023 konala slávnosť vzývania Ducha Svätého, Veni Sancte, ktorou Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka s Teologickým inštitútom otvorili akademický rok 2023/2024. Liturgiu viedol biskup Mons. Ján Kuboš. Po svätej omši nasledovala slávnostná imatrikulácia.

23.08.2023 Pastorálno-medicínska prax diakonov v nemocnici v Trstenej

Diakoni Spišskej diecézy si v druhom júlovom týždni od 10. júla do 14. júla 2023 vykonali pastorálno-medicínsku prax v NsP Trstená. Táto prax sa koná na základe dlhoročnej spolupráce Kňazského seminára s Trstenskou nemocnicou.