Relikvie sv. Vincenta de Paul

 V stredu 4. decembra sme na Spišskej Kapitule privítali relikvie sv. Vincenta de Paul. Celý deň sme si mohli uctiť relikvie v katedrálnom chráme sv. Martina a večer sme slávili svätú omšu, ktorú celebroval biskup Mons. Andrej Imrich. Po svätej omši bolo slávnostné prenesenie relikvií do Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka. Večerný program sme začali spoločnou modlitbou večerných chvál, po ktorej pokračovala celonočná adorácia. Vo štvrtok ráno v rámci ukončenia adorácie sme sa pomodlili ranné chvály. Nasledovala svätá omša, ktorú celebroval vsdp. Peter Majda, rektor seminára. V príhovore nás otec rektor povzbudil k tomu, aby sme aj my boli kňazmi, ktorí si budú všímať všetkých tých, ktorí sú na okraji a v rôznych ťažkých životných situáciách.  Po svätej omši sme sa rozlúčili s relikviami svätého Vincenta. Veríme, že táto vzácna návšteva v našom spoločenstve nás upevní v povolaní a svätý Vincent nám vyprosí hojné milosti.