Karanténa a vzdelávanie

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka a Teologický inštitút v Spišskom Podhradí vsúpil do 10 dňovej povinnej karantény. Všetci zamestnanci budú až do odvolania pracovať v obmedzenom režime, podľa pokynov svojich nadriadených.

Všetkým padagogickým zamestnancom a študentom oznamujeme, že na základe Príkazu rektora sa prezenčná metóda výučby ukončuje a mení sa na dištančnú až do odvolania. Vzdelávanie a konzultácie môžu prebiehať pomocou rôznych aplikácií, ako už bolo oznámené skôr.