Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút v Spišskom Podhradí Vás srdečne pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Kvalita – trvalá výzva a pilier celostného manažmentu

sociálnych a pastoračných služieb,

 

ktorá sa uskutoční v piatok 24. septembra 2021 na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule.

Konferencia bude zameraná na prezentáciu výziev a trendov v teórii a praxi sociálnych a pastoračných služieb v ére globalizácie, často bezbrehého materializmu a konzumizmu, ale tiež v dobe snáh o re-lokalizáciu a nárast kvality služieb v duchu osvedčených kresťanských tradícií a hodnôt.

Cieľom konferencie je posilnenie myšlienok prepojenia teórie s praxou a získanie nových impulzov pre výchovno-vzdelávací a vedecko-výskumný proces na Teologickej fakulte KU a jej Teologickom inštitúte.

Jedným z výstupov z konferencie bude aj konferenčný zborník, ktorý bude podaný na indexáciu do databázy Web of Science.

Organizačné pokyny a dôležité termíny:

Termín konferencie: 24. september 2021

Uzávierka registrácie účastníkov a uzávierka abstraktov: 14. máj 2021 - PRIHLÁŠKA na konferenciuPrihlášku zaslať na e-mail: budajpavol@gmail.com

Oznámenie o prijatí abstraktu: 21. máj 2021

Termín odovzdania príspevku: 9. júl 2021

Posledný termín pre zaplatenie konferenčného poplatku: 16. júl 2021 - POPLATOK

OBSAHOVÁ A FORMÁLNA STRÁNKA PRÍSPEVKOV

INŠTRUKCIE A POKYNY K ČLÁNKOM - v slovenskom jazyku