Veni Sancte 2020/2021

Dňa 19. septembra 2020 sme slávením sv. omše spoločne začali nový akademický rok 2020/2021. Hlavným celebrantom tejto liturgickej slávnosti bol rektor kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka doc. Peter Majda. Po svätej omši sme sa všetci presunuli do priestorov kňazského seminára, kde sa konali imatrikulácie študentov 1. ročníka. Do prvého ročníka v štúdijnom programe katolícka teológia boli prijatí štyria študenti.