Zber zemiakov

Navštevuješ zem a dávaš jej vlahu, zveľaďuješ jej bohatstvo. Božia rieka je plná vody, ľuďom pripravuješ zrno. Takto sa staráš o zem: zvlažuješ jej brázdy a vyrovnávaš hrudy, skyruješ ju dažďami a požehnávaš jej rastliny. (Ž 65 10- 11)