Fatimská pobožnosť s adoráciou a mariánskou procesiou

V piatok 13. októbra 2023 sa uskutočnila už druhý krát fatimská pobožnosť spojená s adoráciou a mariánskou procesiou po biskupskej záhrade. Pobožnosť sa začala v katedrále o 20.30 vzývaním Ducha Svätého, po ktorom nasledovalo vyloženie Sviatosti Oltárnej. Pri adorácii sa všetci modlili radostný ruženec s príslušnými modlitbami a hymnami. Prvý krát sa takáto pobožnosť s procesiou uskutočnila na podnet rektora kňazského seminára v máji tohto roku.

Pobožnosť viedol rektor kňazského seminára Peter Majda a jednotlivé desiatky sa modlili bohoslovci z rôznych ročníkov. Po eucharistickom požehnaní nasledovala procesia so sochou Fatimskej Panny Márie. Účastníci so zažatými sviecami prešli v procesii z katedrály do biskupskej záhrady. Počas procesie sa spievali Loretánske litánie a mariánske piesne. Po návrate do katedrály sa pobožnosť zakončila latinským spevom mariánskej antifóny.

Na pobožnosti a na sviečkovej procesii sa zúčastnili aj veriaci z blízkeho okolia. Kňazi a bohoslovci kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka i veriaci ľud si tak obnovili svoje zasvätenie preblahoslavenej Panne Márii a spoločne sa modlili za ukončenie vojen a konfliktov na Ukrajine aj v Izraeli, za upevnenie v povolaní, za nové povolania aj za novovymenovaného biskupa Františka Trstenského.

Na konci rektor kňazského seminára poďakoval za hojnú účasť veriacim i otcovi biskupovi Mons. Jánovi Kubošovi za jeho prítomnosť.  Zároveň oznámil, že najbližšia takáto procesia sa uskutoční v máji 2024.