Kandidatúra diakonátu a kňazstva

Na slávnosť Nedele Dobrého pastiera sa počas svätej omše, ktorú celebroval otec biskup Ján Kuboš, konala kandidatúra diakonátu a kňazstva siedmych bohoslovcov 5. ročníka. Ide o verejné prijatie kanditátov pred celým miestnym cirkevným spoločenstvom, kedy biskup v mene Cirkvi prehlási, že daní kandidáti sú súci pre prijatie následného diakonátu a kňazstva. Po predstavení kandidátov rektorom seminára, bohoslovci sami vyjadria pred biskupom súhlas, že chcú sa zasvätiť osobitným spôsobom službe Bohu a Cirkvi. Biskup Ján okrem iného, vo svojej homílii  poďakoval rodičom seminaristov za to, že vytvorili v rodine také prostredie viery, v ktorom mohlo vzklíčiť povolanie ku kňazskému stavu. Kandidátov odporúčame do vašich modlitieb.

bohoslovec Marek Rambala