Náš život v seminári počas veľkonočných sviatkov

    Koronavírus priniesol nám všetkým bohoslovcom jednu novinku: počas veľkonočných sviatkov sme ostali netradične všetci v seminári. Nemohli sme síce sláviť sviatky so svojimi blízkymi, ale zato ostali sme blízko Krista. Na rozdiel od ostatných veriacich, ktorí ostali doma bez možnosti účasti na svätej omši, v programe nám nechýbalo žiadne z liturgických slávení Veľkonočného trojdnia, od večernej omše na Zelený štvrtok až po slávnostnú svätú omšu na Veľkonočnú nedeľu. Pre nás bohoslovcov bola táto Veľká noc mimoriadne požehnaným časom, keďže sme mohli v tichu seminára rozjímať o utrpení a vzkriesení Pána.

    Je tiež pravdou, že tu v seminári sa nemáme čas "nudiť". Okrem štúdia máme rôzne brigády, ako napríklad taká šúrovačka v kuchyni, ale samozrejme si vieme spestriť náš čas aj príjemnejšími aktivitami, či je to nejaký šport alebo taký guľáš vonku na záhrade. Takto sa snažíme spoločne utužovať naše vzťahy a hlavne ísť spoločne vpred.

Marián Marhefka