Odpustová slávnosť sv. Jána Nepomuckého

Na sviatok sv. Jána Nepomuckého 16.mája 2020, ktorý je patrónom našej kaplnky, sme slávili odpustovú slávnosť. Svätú omšu celebroval otec biskup Andrej Imrich a slávnostným kazateľom bol František Fudaly, špirituál v našom kňazskom seminári.