Odpustová slávnosť sv. Jána Nepomuckého

Dňa 16.5.2022 sa v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v seminárnej kaplnke, ktorá je zasvätená sv. Janovi Nepomuckému konala odpustová slávnosť. V tento slávnostný deň, ktorý bohoslovci prežívali v sviatočnom duchu, centrom bola večerná sv. omša, ktorú celebroval spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš, spolu s predstavenými seminára a kňazmi z Kapituly. V homílii sa prihovoril otec biskup Ján, v ktorej zdôraznil rozmer bratstva v spoločenstve a z neho vyplývajúcu jednotu. Po sv. omši sme sa všetci spolu aj s rehoľnými sestrami presunuli do jedálne, kde nás čakala spoločná večera.

 

bohoslovec Gregor Baláž