Požehnanie siatín

Bez Božieho požehnania, márne naše namáhania. Preto aj teraz sme prosili Pána spoločnou prosebnou pobožnosťou o požehnanie úrody. V jednotlivých modlitbách sme prosili Pána, aby nám požehnal siatiny, ochránil zem od škodcov, doprial dobré počasie a potrebný dážď, a tak sa mohli tešiť z jeho darov.