Požehnanie siatín

Aj tento rok sme sa v seminári spoločne snažili plniť slová Svätého písma: Proste a dostanete! (Mt 7; 7) Preto sme prosili dobrotivého Pána Boha o požehnanie úrody, ktorá bola zasiata a zasedená. Modlili sme sa za požehnanie plodín, vhodné počasie, potrebný dážď, ochranu pred škodcami a nakoniec bohatú úrodu.

bohoslovec Pavol Vilček