Diakonská vysviacka

Vo štvrtok 18. júna 2020 v katedrále sv. Martina sa konala diakonská vysviacka. Hlavným celebrantom a svätiteľom bol emeritný pomocný biskup Mons. Andrej Imrich. 

Tento prvý stupeň kňazstva prijali piati kandidáti: Ján Závacký z Levoče, Jozef Kudlačák z Tvrdošína, Ing. Marek Gavalier z Poprad - Spišská sobota, Stanislav Lopatovský z Lackovej a Lukáš Briš z Oravskej Lesnej.

Odporúčame menovaných do vašich modlitieb.