Vigília Zoslania Ducha Svätého a Te Deum

Tento rok Katolícka cirkev slávi sviatok Zoslania Ducha Svätého - Turíce 31. mája. V kňazskom seminári sme slávili aj vigilijnú svätú omšu v sobotu večer. Obyčajne vigíliu slávime v katedrále, ale pre výnimočný stav, ktorý zažívame posledné mesiace, sme slávili vigíliu súkromne v našej seminárskej kaplnke. Mali sme možnosť počuť Božie slovo v rôznych svetových jazykoch, ako jeden zo znakov darov Ducha Svätého, tiež modliť sa a prosiť o dary Ducha Svätého a spoločne sláviť Eucharistiu. Práve k vytrvalosti v týchto troch oblastiach duchovného života - Sväté písmo, Modlitba a Eucharistia, nás otec rektor povzbudil vo svojej kázni, aby tak  Duch Svätý mohol v nás stále prebývať, premieňať nás a konať prostredníctvom nás. V nedeľu Zoslania Ducha Svätého sme po dlhom čase opäť slávili svätú omšu v katedrále. Po svätom prijímaní sme zaspievali slávnostné Te Deum na poďakovanie sa Pánu Bohu. Po slávnostných vešperách sme sa rozlúčili s diakonmi - budúcimi novokňazmi a už sa tešíme všetci domov.