Úvod

31.01.2022 Tomášovská akadémia 2022

V nedeľu 30. januára 2022 sa v Aule sv. Jána Pavla II., uskutočnila už tradičná Tomášovská akadémia z príležitosti spomienky na sv. Tomáša Akvinského. Tohtoročným slávnostným prednášajúcim bol doc. HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD., ktorý sa prihovoril s témou: Osobnostný profil sv. Tomáša Akvinského v kontexte doby.

14.01.2022 Kňazský seminár na Spiši dostal vzácny dar - relikviu bl. Carla Acutisa

Kňazský seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule dostal prvostupňovú relikviu bl. Carla Acutisa. Rektor kňazského seminára Peter Majda ju prevzal od postulátora kauzy blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka Petra Jurčagu, ktorý počas Vianoc zabezpečil tento vzácny dar od postulátora kauzy svätorečenia bl. Carla Acutisa v Ríme Nicola Gori.

11.01.2022 Duchovná obnova pre mladých

Kňazský seminár opäť pripravuje duchovnú obnovu pre mladých v termíne: od 25.02 - 27.02.2021. Bližšie informácie a prihlasovací formulár nájdete aj tu.

10.12.2021 Inštalácia tabule pri hrobe Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka v krypte katedrály

V týchto dňoch v krypte spišskej katedrály, pri hrobe Božieho sluhu biskupa Vojtaššáka, pribudol nový nápis s jeho menom a tabuľa s popisom významných dátumov v jeho živote, ktorá je sponzorským darom majiteľa Tlačiarne Kubík - Ondreja Kubíka z Námestova.

08.12.2021 Mariánska akadémia

Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra 2021 sa o 11.00 vo veľkej aule kňazského seminára v rámci komunity seminaristov konala Mariánska akadémia.

08.12.2021 Bohoslovci spišského seminára prijali ministériá lektorátu a akolytátu

V rámci komunitného slávenia v seminárnej kaplnke sv. Jána Nepomuckého v Spišskej Kapitule, prijali seminaristi 3. ročníka ministérium lektorátu a seminaristi 4. ročníka ministérium akolytátu.

26.11.2021 Darovanie krvi je pre bohoslovcov v Spišskej Kapitule už tradíciou

Bohoslovci spišského kňazského seminára boli so svojim rektorom opäť darovať krv.

13.11.2021 Pamätný deň narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka

Dňa 13.11 sme si  pripomenuli výročie narodenia biskupa Jána Vojtaššáka, po ktorom nesie meno aj náš kňazský seminár.

11.11.2021 Odpustová slávnosť sv. Martina

Dňa 11. novembra sme si v katedrále sv. Martina pripomenuli sviatok tohto veľkého biskupa z Tours, ktorý je zároveň naším diecéznym patrónom.

25.10.2021 Misijná nedeľa je pre bohoslovcov v Spišskej Kapitule už tradične nedeľou pomoci

Misijnou nedeľou 24. októbra 2021 sa medzi bohoslovcami v Spišskej Kapitule začal opäť misijný týždeň pomoci. Za posledných 5 rokov takto bohoslovci podporili Pápežské misijné diela vyzbieranou sumou 2.600 €.