Úvod

21.09.2023 Duchovná obnova pre stredoškolákov a vysokoškolákov

Termín: 24.11. - 26.11. 2023

23.08.2023 Pastorálno-medicínska prax diakonov v nemocnici v Trstenej

Diakoni Spišskej diecézy si v druhom júlovom týždni od 10. júla do 14. júla 2023 vykonali pastorálno-medicínsku prax v NsP Trstená. Táto prax sa koná na základe dlhoročnej spolupráce Kňazského seminára s Trstenskou nemocnicou.

15.07.2023 Miništrantský tábor 2023

Bohoslovci a predstavení kňazského seminára v Spišskej Kapitule aj tento rok pripravili miništrantský tábor v dňoch od 10.7. do 14.7.2023. Hlavnou témou tábora bol „chrám“ v živote a službe miništranta.

01.07.2023 Stretnutie predstavených kňazských seminárov v Ríme

V dňoch od 26. - 30. júna 2023 sa v Ríme uskutočnilo 32. stretnutie predstavených kňazských seminárov Čiech, Moravy a Slovenska, ako aj Slovenského a Českého Pápežského kolégia v Ríme.

17.06.2023 Spišská diecéza sa omladila o sedem novokňazov

V sobotu 17. júna 2023 o 10.00 vysvätil biskup Mons. Ján Kuboš pre Spišskú diecézu sedem novokňazov. Kňazská vysviacka sa konala v starobylej katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.

16.06.2023 Spišská diecéza má osem nových diakonov

Vo štvrtok 15. júna 2023 o 15.00 bolo vysvätených pre Spišskú diecézu osem nových diakonov. Diakonské svätenie prijali z rúk emeritného biskupa Mons. Andreja Imricha v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.

28.05.2023 Pozvánka na kňazskú vysviacku

Kňazská vysviacka našich spolubratov diakonov sa uskutoční v sobotu 17. júna 2023 o 10.00. Srdečne vás pozývame!

28.05.2023 Pozvánka na diakonskú vysviacku

Diakonská vysviacka našich spolubratov v piatom ročníku sa uskutoční vo štvrtok 15. júna 2023 o 15.00. Srdečne vás pozývame!

26.05.2023 Požehnanie siatín

V piatok 26. mája v popoludňajších hodinách sa predstavení a bohoslovci kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka stretli na roli v seminárnej záhrade.

16.05.2023 Odpustová slávnosť sv. Jána Nepomuckého

V utorok 16. mája 2023 na sviatok sv. Jána Nepomuckého sa v našej seminárnej kaplnke, ktorá je práve zasvätená tomuto svätcovi konala odpustová slávnosť. Hlavným celebrantom bol biskup Mons. Ján Kuboš a kazateľom vsdp. Miroslav Šidlo, vicerektor z Nitry.