Úvod

24.10.2023 Vysviacka nového diecézneho biskupa Mons. Františka Trstenského

V sobotu 21. októbra 2023 bol v Katedrále svätého Martina v Spišskej Kapitule vysvätený nový spišský diecézny biskup Mons. František Trstenský. Svätiteľom bol košický arcibiskup - metropolita Mons. Bernard Bober. Spolusvätiteľmi boli: apoštolský nuncius, arcibiskup Mons. Nicola Girasoli a emeritný biskup Mons. Andrej Imrich.

14.10.2023 Duchovná obnova v Ľutine

V sobotu 14. októbra 2023 sa duchovná obnova pre bohoslovcov uskutočnila na pútnickom mieste v Ľutine. Bohoslovci mali tak možnosť stráviť v tichosti, v modlitbe a meditácii jednu októbrovú sobotu na mariánskom pútnickom mieste a obohatiť tak svoj duchovný život.

13.10.2023 Fatimská pobožnosť s adoráciou a mariánskou procesiou

V piatok 13. októbra 2023 sa uskutočnila už druhý krát fatimská pobožnosť spojená s adoráciou a mariánskou procesiou po biskupskej záhrade. Pobožnosť sa začala v katedrále o 20.30. Na pobožnosti bol prítomný aj biskup Mons. Ján Kuboš.

11.10.2023 Duchovná obnova otcov

Srdečne vás pozývame na duchovnú obnovu otcov, ktorá bude na Spišskej Kapitule od 1.12. do 3.12.2023

10.10.2023 Vedecká konferencia o kapitulnom vikárovi Jozefovi Ligošovi

V utorok dopoludnia 10. októbra 2023 sa vo Veľkej aule Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka uskutočnila vedecká konferencia s názvom Znaky časov - Spišský kapitulný vikár ThDr. Jozef Ligoš v znamení čias. Konferencia bola venovaná jeho pamiatke pri príležitosti 50. výročia jeho smrti.

08.10.2023 Pešia púť na Mariánsku horu v Levoči a obliečka bratov štvrtákov

V nedeľu 8. októbra 2023 si bohoslovci vykonali tradičnú októbrovú pešiu púť na Mariánsku horu v Levoči. Pri svätej omši o 14.30 boli zároveň požehnané nové reverendy bohoslovcom štvrtého ročníka.

07.10.2023 Futbal a guľáš v kňazskom seminári

Bohoslovci z Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka sa rozhodli upevniť bratské vzťahy aj tradičným športovým podujatím. V sobotu dopoludnia 7. októbra 2023 usporiadali futbalový zápas.

05.10.2023 Diakoni a bohoslovci spišského kňazského seminára sa zúčastnili na prednáške o generatívnej pastorácii v Nitre

Vo štvrtok 5. októbra 2023 sa skupina 16 bohoslovcov a diakonov na čele s otcom rektorom Petrom Majdom a otcom špirituálom Františkom Fudalym vybrala do Nitry, aby sa zúčastnila prednášky o generatívnej pastorácii. Hlavným prednášajúcim bol Jesús Morán, kňaz a viceprezident Hnutia fokoláre.

04.10.2023 Nominovaný biskup Mons. František Trstenský slávnostne vyznal vieru a prisahal vernosť katolíckemu učeniu

Na sviatok svätého Františka z Assisi, 4. októbra 2023, novovymenovaný biskup Mons. František Trstenský zložil vyznanie viery a prísahu vernosti.

25.09.2023 VENI SANCTE v Kňazskom seminári a na Teologickom inštitúte

V Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule sa v sobotu 23. septembra 2023 konala slávnosť vzývania Ducha Svätého, Veni Sancte, ktorou Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka s Teologickým inštitútom otvorili akademický rok 2023/2024. Liturgiu viedol biskup Mons. Ján Kuboš. Po svätej omši nasledovala slávnostná imatrikulácia.