Turíčna vigília

V Katedrále svätého Martina na Spišskej Kapitule sa v sobotu večer 18. mája 2024 o 19:30 slávila Turíčna vigília, ktorú celebroval emeritný otec biskup Mons. Andrej Imrich spoločne s mnohými kňazmi z okolia. Slávnosť pripravili predstavení a bohoslovci Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.

V predvečer slávnosti Zoslania Ducha Svätého sa odporúča predĺžiť slávnosť aj na vigíliu. Tá má ráz vytrvalej modlitby podľa príkladu apoštolov a učeníkov, ktorí jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu s Máriou, Ježišovou Matkou, a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého. Špecifické pre túto svätú omšu je to, že liturgické čítania a evanjelium sa čítajú v cudzích jazykoch, ako pripomienka toho, že pred dvetisíc rokmi na Turíce počuli zástupy učeníkov rozprávať mnohými jazykmi. Na Spišskej Kapitule sa čítania čítali v taliančine, angličtine, nemčine, portugalčine, gréčtine a evanjelium zaznelo v latinčine, staroslovienčine, gréčtine a slovenčine.

Celú slávnosť sprevádzala spevmi Schola cantorum a zbor z farnosti Spišská Kapitula. Po slávnosti boli všetci pozvaní na agapé do kňazského seminára.

Andrej Kalík