Úvod

27.02.2022 Pamätný deň prevzatia úradu spišského diecézneho biskupa Božím sluhom Jánom Vojtáššakom

V nedeľu 27.2.2022 si Spišská diecéza pripomenula Pamätný deň prevzatia úradu Spišského diecézneho biskupa Božím sluhom biskupom Jánom Vojtaššákom. Slávnostnú ďakovnú svätú omšu pri tejto príležitosti celebroval v sobotu 26.2.2022 diecézny administrátor Spišskej diecézy Mons. Ján Kuboš spolu s prítomnými kňazmi v  kaplnke sv. Jána Nepomuckého v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

27.02.2022 Duchovná obnova pre stredoškolákov

V kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššaka sa uskutočnila duchovná obnova pre stredoškolákov, ale aj starších mládencov. Cieľom týchto duchovných obnov je stíšenie sa, rozlišovanie povolania a zotrvávanie v Božej blízkosti. Účastníci mali možnosť prehĺbiť svoj duchovný život za pomocí skúsených predstavených nášho seminára, ktorí pripravili tiež rôzne prednášky a aktivity na rozvíjanie svojho vzťahu s Bohom.

12.02.2022 Nová publikácia Sám sebe záhadou – duchovno-životopisná črta svätého pátra Pia

Bohoslovec Dávid Holubjak napísal knihu o sv. pátrovi Piovi s názvom Sám sebe záhadou. Kniha nie je len obyčajným životopisom. V knihe sa podelil so svojimi myšlienkami a modlitbami, poznačenými duchovnou zrelosťou a veľkou hĺbkou svätého pátra Pia. Kniha vyšla v spolupráci s vydavateľstvom PostScriptum a je dostupná v každom dobrom kníhkupectve.

31.01.2022 Tomášovská akadémia 2022

V nedeľu 30. januára 2022 sa v Aule sv. Jána Pavla II., uskutočnila už tradičná Tomášovská akadémia z príležitosti spomienky na sv. Tomáša Akvinského. Tohtoročným slávnostným prednášajúcim bol doc. HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD., ktorý sa prihovoril s témou: Osobnostný profil sv. Tomáša Akvinského v kontexte doby.

14.01.2022 Kňazský seminár na Spiši dostal vzácny dar - relikviu bl. Carla Acutisa

Kňazský seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule dostal prvostupňovú relikviu bl. Carla Acutisa. Rektor kňazského seminára Peter Majda ju prevzal od postulátora kauzy blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka Petra Jurčagu, ktorý počas Vianoc zabezpečil tento vzácny dar od postulátora kauzy svätorečenia bl. Carla Acutisa v Ríme Nicola Gori.

11.01.2022 Duchovná obnova pre mladých

Kňazský seminár opäť pripravuje duchovnú obnovu pre mladých v termíne: od 25.02 - 27.02.2021. Bližšie informácie a prihlasovací formulár nájdete aj tu.

10.12.2021 Inštalácia tabule pri hrobe Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka v krypte katedrály

V týchto dňoch v krypte spišskej katedrály, pri hrobe Božieho sluhu biskupa Vojtaššáka, pribudol nový nápis s jeho menom a tabuľa s popisom významných dátumov v jeho živote, ktorá je sponzorským darom majiteľa Tlačiarne Kubík - Ondreja Kubíka z Námestova.

08.12.2021 Mariánska akadémia

Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra 2021 sa o 11.00 vo veľkej aule kňazského seminára v rámci komunity seminaristov konala Mariánska akadémia.

08.12.2021 Bohoslovci spišského seminára prijali ministériá lektorátu a akolytátu

V rámci komunitného slávenia v seminárnej kaplnke sv. Jána Nepomuckého v Spišskej Kapitule, prijali seminaristi 3. ročníka ministérium lektorátu a seminaristi 4. ročníka ministérium akolytátu.

26.11.2021 Darovanie krvi je pre bohoslovcov v Spišskej Kapitule už tradíciou

Bohoslovci spišského kňazského seminára boli so svojim rektorom opäť darovať krv.