Úvod

17.10.2021 Otvorenie prvej etapy synody o synodalite v Spišskej diecéze

V nedeľu 17. októbra 2021 biskup a diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš otvoril v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule diecéznu etapu synody o synodalite.

15.10.2021 Spolupráca so zahraničnou univerzitou sa rozvíja

Kňazský seminár v Spišskej Kapitule a Katolícku univerzitu v Ružomberku navštívili v piatok 1. októbra 2021 najvyšší predstavitelia Západo-ukrajinskej národnej univerzity (ZUNU) v Ternopile, aby dohodli spoluprácu vo vedecko-výskumnej a vzdelávacej oblasti.

14.10.2021 Futbalový zápas so študentmi Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči

Dňa 14. októbra sa bohoslovci - športovci stretli pri priateľskom futbalovom zápase so študentmi cirkevného gymnázia v Levoči.

06.10.2021 Litánie k bl. Carlovi Acutisovi

Pri príležitosti ľubovoľnej spomienky bl. Carla Acutisa predstavení Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka na Spišskej Kapitule spolu s bohoslovcami pripravili litánie k tomuto Blahoslavenému.

05.10.2021 Renovácia seminárnych priestorov

Tento rok sme sa opäť pustili do obnovy priestorov nášho seminára. Tretie poschodie nám obnovili murári z Oravy. Murárske práce v priestoroch časopisu Brázda sme si urobili sami.

03.10.2021 Obliečka bratov štvrtákov v bazilike na Mariánskej hore v Levoči

Púť bohoslovcov na Mariánsku horu v Levoči bola spojená s obliečkou bratov štvrtákov. Na toto pútnické miesto sme tradične putovali pešo zo Spišskej Kapituly na prvú októbrovú nedeľu.

18.09.2021 Futbalový zápas: Prváci vs. Výber seminára

V sobotu 18. septembra sme v kruhu nášho seminárskeho spoločenstva trávili čas na futbalovom ihrisku a pri guľáši.

18.09.2021 Duchovná obnova

V dňoch 18. - 19. septembra si bohoslovci kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka vykonávali duchovnú obnovu, ktorú viedol náš otec špirituál Martin Majda.

17.09.2021 Veni Sancte 2021/2022

Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visata, imple superna gratia quae tu creasti pectora.

16.09.2021 Zber zemiakov

Zemiaková brigáda - 16. septembra 2021