Úvod

26.05.2023 Požehnanie siatín

V piatok 26. mája v popoludňajších hodinách sa predstavení a bohoslovci kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka stretli na roli v seminárnej záhrade.

16.05.2023 Odpustová slávnosť sv. Jána Nepomuckého

V utorok 16. mája 2023 na sviatok sv. Jána Nepomuckého sa v našej seminárnej kaplnke, ktorá je práve zasvätená tomuto svätcovi konala odpustová slávnosť. Hlavným celebrantom bol biskup Mons. Ján Kuboš a kazateľom vsdp. Miroslav Šidlo, vicerektor z Nitry.

13.05.2023 Fatimská pobožnosť s procesiou v kňazskom seminári

V sobotu 13. mája 2023, keď je liturgická spomienka na Fatimskú Pannu Máriu, sa v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule uskutočnila Fatimská pobožnosť spojená s procesiou sochy Fatimskej Panny Márie.

11.05.2023 Darovanie krvi

Najvzácnejšiu tekutinu sa rozhodli bohoslovci spolu s rektorom seminára už tradične darovať na transfuziologickom oddelení v nemocnici v Levoči. Ich ďalšie spoločné darovanie krvi sa uskutočnilo vo štvrtok 11.05.2023.

08.05.2023 Bohoslovci zo Spiša obhájili 1. miesto na futsalovom turnaji seminaristov v Nitre

Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre zorganizoval v pondelok 8. mája 2023 futsalový turnaj bohoslovcov z jednotlivých seminárov na Slovensku. Bohoslovci zo spišského seminára obhájili na ňom opäť 1. miesto.

06.05.2023 Bohoslovci na púti Rádia Lumen v Krakove

V sobotu 6. mája 2023 sa bohoslovci s predstavenými Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka zúčastnili na púti Rádia Lumen v Krakove. Viac ako 10.000 ľudí prišlo v túto sobotu na 16. rozhlasovú púť Rádia Lumen do Krakova. Do Sanktuária Božieho milosrdenstva putovali po troch pandemických rokoch.

01.05.2023 Nedeľa Dobrého pastiera a Deň otvorených dverí v kňazskom seminári

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule usporiadal Deň otvorených dverí v nedeľu 30. apríla 2023, ktorá je Nedeľou Dobrého pastiera. Návštevníci z blízkeho i vzdialeného okolia mali možnosť nazrieť do životného priestoru bohoslovcov Spišskej diecézy a bližšie spoznať ich život v seminári, ako aj samotných seminaristov, ktorí si pre nich pripravili špeciálny program.

21.04.2023 Deň otvorených dverí

Srdečne vás pozývame na Deň otvorených dverí - 30.4.2023 - do kňazského seminára.

31.03.2023 Panna Mária Zázračnej medaily prišla do kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka

Dňa 27. marca 2023 sme túto kaplnku prijali aj do nášho seminárneho spoločenstva, a tak sme ako seminaristi spolu s predstavenými vstúpili do tohto združenia a stali sme sa jeho všeobecnými členmi.

27.03.2023 Krížová cesta

Na 5. pôstnu nedeľu sa konala pobožnosť krížovej cesty v priestoroch Spišskej Kapituly.