Úvod

08.05.2022 Deň otvorených dverí 2022

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí bol opäť, po dvojročnej pandemickej prestávke,  otvorení pre verejnosť. 

07.05.2022 Ďakovný list rektora seminára na Nedeľu Dobrého pastiera

Na blížiacu sa Nedeľu Dobrého pastiera napísal rektor kňazského seminára ďakovný list, v ktorom ďakuje kňazom a dobrodincom za modlitby, priazeň a podporu.

07.05.2022 Kurz pre mimoriadnych vysluhovateľov sv. prijímania

V kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka sa 7. mája 2022 uskutočnil kurz pre mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania. 

03.05.2022 Spišskí bohoslovci a predstavení odovzdali Svätému Otcovi duchovnú kyticu

Bohoslovci a predstavení spišského kňazského seminára pripravili pre Svätého Otca Františka duchovnú kyticu, ktorú mu odovzdali na audiencii počas ďakovnej púte Slovákov do Ríma.

03.05.2022 Bohoslovcov zo spišského seminára sprevádzala v Assisi matka blahoslaveného Carla Acutisa

Počas ďakovnej púte do Ríma sa bohoslovci a predstavení Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí zastavili v Assisi. Svätá omša pri hrobe sv. Františka a stretnutie s matkou blahoslaveného Carla Acutisa, ako aj jej povzbudzujúce slová o Eucharistii, sú pre bohoslovcov jedinečné chvíle, ktoré strávili v Assisi.

03.05.2022 Spišskí seminaristi v rámci ďakovnej púte do Ríma spoznávali aj významné pútnické miesta v Taliansku

Seminaristi zo Spišskej Kapituly spoznávali význam niektorých pútnických miest v Taliansku pre súčasnú teológiu. Na ďakovnú púť cestovali autobusom. V dňoch od 27. apríla do 3. mája 2022 navštívili aj niektoré pútnické miesta v Ríme , Assisi a v Benátkach.

26.03.2022 Pomoc bohoslovcov pod záštitou charity

Seminaristi Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule svoju pomoc utečencom z Ukrajiny koordinujú podľa požiadaviek charitatívnych organizácií. V spolupráci so Spišskou katolíckou charitou boli vo štvrtok 24. marca 2022 na hraniciach s Ukrajinou pomáhať ako dobrovoľníci.

10.03.2022 Bohoslovci boli darovať krv

Bohoslovci Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule boli spolu s rektorom seminára vo štvrtok 10. marca 2022 opäť darovať krv.

01.03.2022 Vyjadrenie solidarity a účasti na bolesti vojnou postihnutým na Ukrajine

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka a Teologický inštitút Teologickej fakulty v Spišskom Podhradí týmto vyjadruje solidaritu ukrajinskému ľudu a osobitnú účasť na bolesti, ktorú im vojenskou inváziou spôsobil režim prezidenta Ruskej federácie. Týmto zároveň vyhlasujeme, že v duchu evanjeliového posolstva chceme byť nápomocní v núdzi postaveným občanom Ukrajiny, najmä študentom, akademickým pracovníkom, ale aj obyčajným trpiacim rodinám s deťmi.

27.02.2022 Pamätný deň prevzatia úradu spišského diecézneho biskupa Božím sluhom Jánom Vojtáššakom

V nedeľu 27.2.2022 si Spišská diecéza pripomenula Pamätný deň prevzatia úradu Spišského diecézneho biskupa Božím sluhom biskupom Jánom Vojtaššákom. Slávnostnú ďakovnú svätú omšu pri tejto príležitosti celebroval v sobotu 26.2.2022 diecézny administrátor Spišskej diecézy Mons. Ján Kuboš spolu s prítomnými kňazmi v  kaplnke sv. Jána Nepomuckého v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.