Úvod

15.09.2021 Púť bohoslovcov so Svätým Otcom Františkom do Šaštína

Tohtoročný nástup do seminára bol určite výnimočný. A výnimočným ho robila predovšetkým návšteva nášho drahého Svätého Otca Františka na Slovensku. Preto sa niektorí naši spolubratia, ktorí mali možnosť dostať sa na stretnutie s pápežom do Dómu Svätého Martina a niektorí, ktorí mali tú česť byť v asistencii počas svätej omše v Šaštíne, vybrali za drahým hosťom do Bratislavy už v nedeľu 12. septembra.

31.05.2021 Rozlúčkové vešpery

V podvečer Slávnosti Najsvätejšej Trojice sa bohoslovci s predstavenými Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka zúčastnili na rozlúčkových vešperách s bratmi diakonmi.

22.05.2021 Vigília zoslania Ducha Svätého

V podvečer 22. mája 2021 v Katedrále sv. Martina sme slávili slávnosť zoslania Ducha Svätého.

17.05.2021 Odpustová slávnosť sv. Jána Nepomuckého

Nakoľko v tomto roku pripadol deň liturgickej spomienky na sv. Jána Nepomuckého na Siedmu veľkonočnú nedeľu, oslávili sme patróna kaplnky nášho kňazského seminára na nasledujúci deň, v pondelok 17. mája.

12.05.2021 Kandidatúra diakonátu a kňazstva

V predvečer slvnosti Nanebovstpenia Pna sa počas svtej ome konala kandidatra diakontu a kňazstva bohoslovc ...

11.05.2021 Požehnanie siatín

A tak ani ten, čo sadí, nie je nič, ani ten, čo polieva, ale Boh, ktorý dáva vzrast. (Kor 3,7)

24.04.2021 Hudobný pozdrav zo seminára biskupa Jána Vojtaššáka

Srdečne pozdravujeme vás všetkých, myslíme na vás a ďakujeme za všetky modlitby.

22.04.2021 Spišskí bohoslovci opäť darovali krv

Bohoslovci kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka spolu so svojimi predstavenými po troch mesiacoch boli vo štvrtok 22. apríla 2021 opäť darovať krv na transfúznom oddelení v Levoči.

21.04.2021 Ďakovný list rektora na Nedeľu Dobrého pastiera

Na blížiacu sa Nedeľu Dobrého pastiera napísal rektor kňazského seminára ďakovný list, v ktorom ďakuje kňazom a dobrodincom.

15.04.2021 Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Každoročne pred Nedeľou Dobrého pastiera prežívame v Cirkvi Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Je to čas našej intenzívnejšej modlitby práve na tento úmysel.