Úvod

18.09.2021 Duchovná obnova

V dňoch 18. - 19. septembra si bohoslovci kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka vykonávali duchovnú obnovu, ktorú viedol náš otec špirituál Martin Majda.

18.09.2021 Futbalový zápas: Prváci vs. Výber seminára

V sobotu 18. septembra sme v kruhu nášho seminárskeho spoločenstva trávili čas na futbalovom ihrisku a pri guľáši.

17.09.2021 Veni Sancte 2021/2022

Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visata, imple superna gratia quae tu creasti pectora.

16.09.2021 Zber zemiakov

Zemiaková brigáda - 16. septembra 2021

15.09.2021 Púť bohoslovcov so Svätým Otcom Františkom do Šaštína

Tohtoročný nástup do seminára bol určite výnimočný. A výnimočným ho robila predovšetkým návšteva nášho drahého Svätého Otca Františka na Slovensku. Preto sa niektorí naši spolubratia, ktorí mali možnosť dostať sa na stretnutie s pápežom do Dómu Svätého Martina a niektorí, ktorí mali tú česť byť v asistencii počas svätej omše v Šaštíne, vybrali za drahým hosťom do Bratislavy už v nedeľu 12. septembra.

31.05.2021 Rozlúčkové vešpery

V podvečer Slávnosti Najsvätejšej Trojice sa bohoslovci s predstavenými Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka zúčastnili na rozlúčkových vešperách s bratmi diakonmi.

22.05.2021 Vigília zoslania Ducha Svätého

V podvečer 22. mája 2021 v Katedrále sv. Martina sme slávili slávnosť zoslania Ducha Svätého.

17.05.2021 Odpustová slávnosť sv. Jána Nepomuckého

Nakoľko v tomto roku pripadol deň liturgickej spomienky na sv. Jána Nepomuckého na Siedmu veľkonočnú nedeľu, oslávili sme patróna kaplnky nášho kňazského seminára na nasledujúci deň, v pondelok 17. mája.

12.05.2021 Kandidatúra diakonátu a kňazstva

V predvečer slvnosti Nanebovstpenia Pna sa počas svtej ome konala kandidatra diakontu a kňazstva bohoslovc ...

11.05.2021 Požehnanie siatín

A tak ani ten, čo sadí, nie je nič, ani ten, čo polieva, ale Boh, ktorý dáva vzrast. (Kor 3,7)